ODTÜ ODD
Toplumun içinde bulunduğu ekonomik darboğazın ve dünyanın globalleşmeye doğru gitmesinin getirdiği sosyal sıkıntıların öğrencileri en az düzeyde etkilemesini sağlayacak en etkin ve sürekli desteğin onlarla en yakın etkileşim içinde olan kişiler tarafından verilebileceği kuşkusuzdur. Öğrencilerin yaşamlarının en kritik yıllarında birlikte çalışacakları ve bir mesleği öğrenecekleri kişilerden ya da daha önce aynı sıralardan geçmiş mezunlardan alacakları desteğin öğrencilerin gelişmesinde önemli katkılar sağlayacağı yadsınamaz. Sorunlarıyla ilgilenildiğini ve onlara çözüm arandığını bilen öğrencilerin başarıları, topluma ve geleceğe güvenleri artmakta ve radikal oluşumlarda yer almaktan kaçınmaktadırlar. Bu düşünceyi paylaşan bir grup akademik ve idari ODTÜ personeli ve birçok ODTÜ mezunu 1994 yılında biraraya gelerek gönüllü olarak ODTÜ öğrencilerine burs desteği vermek amacıyla çalışmaya başlamıştır. ODTÜ Öğrenci Destekleme Derneği (ODD) bu özverili çalışmaların ürünü olarak faaliyet göstermektedir.
ODTÜ Öğrenci Destekleme Derneği,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerinden,
– Ekonomik koşulları nedeniyle kendi olanaklarıyla okumakta zorlanan öğrencilere burs vermeyi,
– Öğrencilere kitap, giysi, yiyecek ve yurt temininde destek olmayı,
– Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif eğitimlerini geliştirmelerinde yardımcı olmayı hedeflemiştir.

Tarihçemiz

ODD, Şubat 1995 tarihinde eğitime gönül vermiş 16 ODTÜ’ lü akademisyen ve idari personel tarafından ODTÜ Öğrencilerini Destekleme Derneği adı ile kurulmuştur. Aralık 1998 tarihinde ise Bakanlar Kurulu kararı ile Kamu yararına çalışan dernek statüsü kazanmış ve ismini ODTÜ Öğrenci Destekleme Derneği olarak değiştirmiştir. Derneğimizin 27 Asil ve 5 onursal üyesi bulunmaktadır.
Saygıdeğer ODD dostları,

1994 yılında bir avuç ODTÜ personeli ve mezunlarınca ODTÜ öğrencilerine eğitimleri süresince ekonomik destek vermek amacıyla başlattıkları yardımlaşma çalışmaları, 1995 yılında derneğimiz çatısı altında resmileşmiştir. Gerek biz ODTÜ akademik ve idari personelinin gerekse de ODTÜ mezunu olan ve olmayan gönüllülerimizin bağışlarıyla 1995 yılından günümüze kadar yaklaşık 4000 ODTÜ öğrencisine maddi destek sağlanmıştır. Dileğimiz bağışçı sayımızın sizlerin katkısı ile daha da artması ve daha fazla öğrencimize destek sağlanmasıdır. Derneğimizi bu konuda yalnız bırakmayacağınızı ümid ediyor, katkılarınızı bekliyoruz.

Saygılarımızla,

ODD Yönetim Kurulu adına,

BİRTEN ÇELİK
Yönetim Kurulu Başkanı

ODD Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Sayman

Birten Çelik
ODTÜ Tarih Bölüm
birten@metu.edu.tr
0312 210 3170
Gökçe Gökalp
ODTÜ Eğitim Bilimleri Bölümü
ggokalp@metu.edu.tr
0312 210 4033
Gülay Ertaş
ODTÜ Kimya Bölümü
gertas@metu.edu.tr
0312 210 3237

Yönetim Kurulu Asil Üye

Yönetim Kurulu Asil Üye

Irmak Karademir Hazır
ODTÜ Sosyoloji Bölümü
irmakka@metu.edu.tr
0312 210 5999
Akın Akdağ
ODTÜ Kimya Bölümü
aakdag@metu.edu.tr
0312 210 3236

Burslar
Burs Başvurusu

Dernek sadece TC uyruklu ODTÜ öğrencilerine destek olabilmektedir. Doğrudan burs başvurusu kabul edilmemektedir. Burs başvurusu ODTÜ’yü yeni kazanan öğrenciler tarafından her eğitim yılının başında kayıtlar döneminde yapılır. Kayıtlı öğrenciler de her yıl Mayıs ayında başvuruda bulunabilirler. Özel durumlarda ise yıl boyunca başvuru yapılabilir.

Başvuru formları öğrenci işleri Daire Başkanlığı Burs ve Yardım Ofisinden temin edilebilir. Her yıl Mayıs ayında gelecek eğitim yılı burs takvimi ODTÜ Burs ve Yardım Ofisinde ve Öğrenci İşlerinin ilgili web sayfasında ilan edilmektedir.

ODTÜ Burs ve Yardım Ofisi

Tel : 312-210 3408

Faks: 312-210 1117

web: http://oidb.metu.edu.tr/burs-ve-yardim-basvurulari

Bursiyer Seçimi

Bursiyerlerin belirlenmesinde ODTÜ Burs ve Yardım Komitesi kararları esas alınmaktadır. ODTÜ Burs Ofisi ODTÜ’yü kazanan öğrencilere, bilgi ve burs başvuru formunu yollayarak, ekonomik veya sosyal desteğe gereksinimi olan öğrencileri bilgilendirir. Her yıl burs için başvuran ODTÜ öğrencileri arasından aile gelir durumuna göre bilgisayarla yapılan ön elemenin ardından seçilen öğrencilere, ODTÜ’de görev yapan ve gönüllü olarak destek veren akademik ve idari personelden oluşan jüriler tarafından mülakat yapılmakta ve öğrencilerin ihtiyaç durumuna göre burslar önerilmektedir. Dağıtımını üniversitenin üstlendiği burslar yanında ODTÜ Öğrenci Destekleme Derneği’nin burs fonu kullanılarak gereksinimi olan tüm öğrencilere ulaşılmaya çalışılmakta ama buna rağmen her yıl yapılan 5000 dolayında burs başvurusunun sadece dörtte birine yanıt verilebilmektedir.

Bursların Devamlılığı

ODD bursları ODTÜ Burs ve Yardım Yönetmeliği’nde belirtilen koşullar sağlandığı sürece devam etmektedir.

Bu yönetmelik hükümlerine göre;

A. Burs ve yardım ödemeleri, öğrencinin başarısına ve burs kaynaklarının durumuna bağlı olarak normal eğitim süresinin en çok iki yarı yıl fazlası kadar sürebilir.

B. Aşağıda belirtilen durumlardaki öğrencilerin bursları Burs ve Yardım Komitesi kararı ile kesilir:

o Temel İngilizce Bölümü Hazırlık sınıfında devam hakkını kaybedenler,

o Ön lisans ve lisans öğreniminde, ilk dönem dışında iki dönem arka arkaya not ortalaması (GPA) 2.00’ ın altında olanlar.

o Ön lisans ve lisans öğreniminde ilk dönem genel not ortalaması (CGPA) 0.50’nin altında ve ikinci dönem 1.00’ın altında olanlar, (Geçici Madde 1.’e bakınız.)

o ODTÜ’den burs veya yardım aldığı süre içerisinde, Burs ve Yardım Komitesi’nden onay almadan, başka bir kurumdan burs ya da kredi almaya başlayanlar,

o Burs başvurusu sırasında yanlış beyanda bulunanlar,

o Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve Yurtlar Yönetmeliği uyarınca ceza alanlar,

o Öğrenciliği sona erenler.

ODTÜ Burs ve Yardım Yönetmeliğini ayrıntılı olarak görmek istiyorsanız tıklayınız.