Derneğimiz sadece TC uyruklu ODTÜ öğrencilerine destek olabilmektedir.  Doğrudan derneğimize burs başvurusu kabul edilmemektedir.

Bursiyerlerin belirlenmesinde ODTÜ Burs ve Yardım Komitesi kararları esas alınmaktadır. ODTÜ Burs Ofisi gerek yeni kazanan gerekse eski öğrenciler için her yıl düzenli olarak burslara başvuru tarihini ve şartlarını ilan etmektedir.

Her yıl burs için başvuran ODTÜ öğrencileri arasından aile gelir durumuna göre bilgisayarla yapılan ön elemenin ardından seçilen öğrencilere, ODTÜ’de görev yapan ve gönüllü olarak destek veren akademik ve idari personelden oluşan jüriler tarafından mülakat yapılmakta ve öğrencilerin ihtiyaç durumuna göre burslar önerilmektedir.
Dağıtımını üniversitenin üstlendiği burslar yanında ODTÜ Öğrenci Destekleme Derneği’nin burs fonu kullanılarak gereksinimi olan tüm öğrencilere ulaşılmaya çalışılmakta ama buna rağmen her yıl yapılan 5000 dolayında burs başvurusunun sadece dörtte birine yanıt verilebilmektedir.

Başvurunuzu ODTÜ öğrenci işleri Daire Başkanlığı Burs ve Yardım Ofisine yapmak zorundasınız. Burs takvimi ODTÜ Burs ve Yardım Ofisinde ve Öğrenci İşlerinin ilgili web sayfasında ilan edilmektedir.

ODTÜ Burs ve Yardım Ofisi

Tel : 312-210 3408

Faks: 312-210 1117

web: http://oidb.metu.edu.tr/burs-ve-yardim-basvurulari

Bursların Devamlılığı

ÖDD bursları ODTÜ Burs ve Yardım Yönetmeliği’nde belirtilen koşullar sağlandığı sürece devam etmektedir.

Bu yönetmelik hükümlerine göre;

A. Burs ve yardım ödemeleri, öğrencinin başarısına ve burs kaynaklarının durumuna bağlı olarak normal eğitim süresinin en çok iki yarı yıl fazlası kadar sürebilir.

B. Aşağıda belirtilen durumlardaki öğrencilerin bursları Burs ve Yardım Komitesi kararı ile kesilir:

Temel İngilizce Bölümü Hazırlık sınıfında devam hakkını kaybedenler,

Ön lisans ve lisans öğreniminde, ilk dönem dışında iki dönem arka arkaya not ortalaması (GPA) 2.00’ ın altında olanlar.

Ön lisans ve lisans öğreniminde ilk dönem genel not ortalaması (CGPA) 0.50’nin altında ve ikinci dönem 1.00’ın altında olanlar, (Geçici Madde 1.’e bakınız.)

ODTÜ’den burs veya yardım aldığı süre içerisinde, Burs ve Yardım Komitesi’nden onay almadan, başka bir kurumdan burs ya da kredi almaya başlayanlar,

Burs başvurusu sırasında yanlış beyanda bulunanlar,

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve Yurtlar Yönetmeliği uyarınca ceza alanlar,

Öğrenciliği sona erenler.

ODTÜ Burs ve Yardım Yönetmeliğini ayrıntılı olarak görmek istiyorsanız ODTÜ öğrenci işleri sayfasını ziyaret ediniz.