ODTÜ ÖDD  Kuruluş Amacımız
Çoğumuzun içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara, dünyanın globalleşmeye doğru gitmesinin yarattığı sosyal sıkıntılar da eklenmiştir. Öğrencilerimizin bu tür  olumsuzluklardan en az düzeyde etkilemesi için verilecek destek kuşkusuz ki yine onlarla en yakın etkileşim içinde olan kişiler tarafından sağlanacaktır.

Öğrencilerin desteklerini ilerde birlikte çalışacakları, bir meslek öğrendikleri kişilerden ya da aynı sıralarda öğrenim görmüş mezunlardan almaları, yaşamlarının en kritik yıllarındaki gelişmesinde önemli rol oynayacaktır.

Sorunlarıyla ilgilenildiğini ve onlara çözüm arandığını bilen öğrencilerin başarıları, topluma ve geleceğe güvenlerini artırmakta ve radikal oluşumlarda yer almaktan kaçınmaktadırlar. Bu düşünceyi paylaşan bir grup akademik ve idari ODTÜ personeli ve birçok ODTÜ mezunu 1994 yılında biraraya gelerek gönüllü olarak ODTÜ öğrencilerine burs desteği vermek amacıyla çalışmaya başlamıştır. ODTÜ Öğrenci Destekleme Derneği (ODD) bu özverili çalışmaların ürünü olarak faaliyet göstermektedir.
ODTÜ Öğrenci Destekleme Derneği,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerinden,
– Ekonomik koşulları nedeniyle kendi olanaklarıyla okumakta zorlanan öğrencilere burs vermeyi,
– Öğrencilere kitap, giysi, yiyecek ve yurt temininde destek olmayı,
– Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif eğitimlerini geliştirmelerinde yardımcı olmayı hedeflemiştir.

Tarihçemiz

ODD, Şubat 1995 tarihinde eğitime gönül vermiş 16 ODTÜ’ lü akademisyen ve idari personel tarafından ODTÜ Öğrencilerini Destekleme Derneği adı ile kurulmuştur. Aralık 1998 tarihinde ise Bakanlar Kurulu kararı ile Kamu yararına çalışan dernek statüsü kazanmış ve ismini ODTÜ Öğrenci Destekleme Derneği olarak değiştirmiştir. Derneğimizin 27 Asil ve 5 onursal üyesi bulunmaktadır.

Saygıdeğer ODD dostları,

1994 yılında bir avuç ODTÜ personeli ve mezunlarınca ODTÜ öğrencilerine eğitimleri süresince ekonomik destek vermek amacıyla başlattıkları yardımlaşma çalışmaları, 1995 yılında derneğimiz çatısı altında resmileşmiştir. Gerek biz ODTÜ akademik ve idari personelinin gerekse de ODTÜ mezunu olan ve olmayan gönüllülerimizin bağışlarıyla 1995 yılından günümüze kadar yaklaşık 4000 ODTÜ öğrencisine maddi destek sağlanmıştır. Dileğimiz bağışçı sayımızın sizlerin katkısı ile daha da artması ve daha fazla öğrencimize destek sağlanmasıdır. Derneğimizi bu konuda yalnız bırakmayacağınızı ümid ediyor, katkılarınızı bekliyoruz.