ODTÜ ÖDD Tarihçemiz

ODTÜ Öğrencileri Destekleme Derneği (ODTÜ ÖDD), Şubat 1995 yılında eğitime gönül vermiş 16 ODTÜ’ lü Akademisyen ve İdari Personeli tarafından ODTÜ Öğrencilerini Destekleme Derneği adı ile kurulmuştur. Aralık 1998 yılında ise Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu yararına çalışan dernek statüsü kazanmış ve ismi, ODTÜ Öğrenci Destekleme Derneği olarak değiştirilmiştir. Derneğimizin 27 Asil ve 5 onursal üyesi bulunmakta olup zamanla sayılar değişmektedir.

Saygıdeğer ÖDD Dostları,

1994 yılında bir avuç ODTÜ personeli ve mezunlarınca ODTÜ öğrencilerine eğitimleri süresince ekonomik destek vermek amacıyla başlattıkları yardımlaşma çalışmaları, 1995 yılında derneğimiz çatısı altında resmileşmiştir. Gerek biz ODTÜ akademik ve idari personelinin gerekse de ODTÜ mezunu olan ve olmayan gönüllülerimizin bağışlarıyla 1995 yılından günümüze kadar binlerce ODTÜ öğrencisine maddi destek sağlanmıştır.

Dileğimiz bağışçı sayımızın sizlerin katkısı ile daha da artması ve daha fazla öğrencimize destek sağlanmasıdır. Derneğimizi bu konuda yalnız bırakmayacağınızı ümid ediyor, katkılarınızı bekliyoruz.

ODTÜ ÖDD Kuruluş Amacımız

Çoğumuzun içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılarına, dünyanın globalleşmeye doğru gitmesinin yarattığı sosyal sıkıntılar da eklenmiştir. Öğrencilerimizin bu tür  olumsuzluklardan daha az etkilenmesi için verilecek destek, kuşkusuz yine onlarla en yakın etkileşim içinde olan kişiler tarafından sağlanacaktır.

Öğrencilerin desteklerini mezun olduktan sonra birlikte çalışacakları, bir meslek öğrendikleri kişilerden ya da aynı sıralarda öğrenim görmüş mezunlardan almaları, yaşamlarının en kritik yıllarındaki gelişmesinde önemli rol oynayacaktır.

Sorunlarıyla ilgilenildiğini ve onlara çözüm arandığını bilen öğrencilerin başarıları, topluma ve geleceğe güvenlerini artırmakta ve radikal oluşumlarda yer almaktan kaçınmaktadırlar. Bu düşünceyi paylaşan bir grup akademik ve idari ODTÜ personeli ve birçok ODTÜ mezunu 1994 yılında biraraya gelerek gönüllü olarak ODTÜ öğrencilerine burs desteği vermek amacıyla çalışmaya başlamıştır. ODTÜ Öğrenci Destekleme Derneği (ÖDD) bu özverili çalışmaların ürünü olarak faaliyet göstermektedir.
ODTÜ Öğrenci Destekleme Derneği,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerinden,
– Ekonomik koşulları nedeniyle kendi olanaklarıyla okumakta zorlanan öğrencilere burs vermeyi,
– Öğrencilere kitap, giysi, yiyecek ve yurt temininde destek olmayı,
– Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif eğitimlerini geliştirmelerinde yardımcı olmayı hedeflemiştir.